Prepare for Writing Skill (A1) banner

PREPARE FOR WRITING SKILL (A1)

Khóa học sẽ giúp cung cấp cho người học các kiến thức căn bản về cách viết và hình thành câu văn hoàn chỉnh cũng như các quy tắc cần tuân thủ trong một văn bản học thuật.

LESSON 1

Clause (Mệnh đề)

Học ngay

LESSON 2

Noun clause (Mệnh đề danh từ)

Tạm khóa

LESSON 3

Adverb clause (Mệnh đề trạng từ)

Tạm khóa

LESSON 4

Adjective clause (Mệnh đề tính từ)

Tạm khóa

LESSON 5

Participial phrase (Cụm phân từ)

Tạm khóa

LESSON 6

Types of sentence (Loại câu)

Tạm khóa

LESSON 7

Punctuation 1 (Dấu câu 1)

Tạm khóa

LESSON 8

Punctuation 2 (Dấu câu 2)

Tạm khóa

LESSON 9

Parallelism (Cấu trúc song song)

Tạm khóa

LESSON 10

Errors (Những lỗi thường gặp trong kỹ thuật viết)

Tạm khóa

LESSON 11

Lexical resources (Từ vựng trong kỹ thuật viết)

Tạm khóa

LESSON 12

Coherence and cohesion 1 (Tính mạch lạc và liên kết 1)

Tạm khóa

LESSON 13

Coherence and cohesion 2 (Tính mạch lạc và liên kết 2)

Tạm khóa

LESSON 14

Coherence and cohesion 3 (Tính mạch lạc và liên kết 3)

Tạm khóa

LESSON 15

Unity (Tính thống nhất)

Tạm khóa

Là khóa học đầu tiên thuộc lộ trình học viết theo phong cách học thuật, Prepare for Writing Skill A1 sẽ giúp cung cấp cho người học các kiến thức căn bản về cách viết và hình thành câu văn hoàn chỉnh cũng như các quy tắc cần tuân thủ trong một văn bản học thuật.

Đối tượng học:

  • Những bạn mới bắt đầu tiếp cận hoặc cần ôn lại kiến thức căn bản về kỹ năng viết.
  • Những bạn có nhu cầu phát triển kỹ năng viết theo phong cách học thuật để chuẩn bị cho những kỳ thi sát hạch quốc tế như IELTS, TOEFL,...

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

  • Sử dụng và viết chính xác các thể loại câu và mệnh đề trong văn bản tiếng Anh.
  • Nắm được các quy tắc để xây dựng nên một văn bản theo đúng phong cách học thuật.
  • Tạo tiền đề kiến thức cho quá trình viết đoạn văn và bài luận sau này.

Thảo luận