Academic Writing B2 (Essays) banner

ACADEMIC WRITING B2 (ESSAYS)

Bộ bài học bao gồm những chủ điểm giúp bạn phát triển căn bản kỹ năng và cách viết đa dạng các thể loại bài luận theo phong cách học thuật.

LESSON 1

Narrative essay 1 (Bài luận trần thuật 1)

Học ngay

LESSON 2

Narrative essay 2 (Bài luận trần thuật 2)

Tạm khóa

LESSON 3

Cause/effect essay 2 (Bài luận nguyên nhân - kết quả 2)

Tạm khóa

LESSON 4

Cause/effect essay 1 (Bài luận nguyên nhân - kết quả 1)

Tạm khóa

LESSON 5

Compare/contrast essay 1 (Bài luận so sánh phân tích 1)

Tạm khóa

LESSON 6

Compare/contrast essay 2 (Bài luận so sánh phân tích 2)

Tạm khóa

LESSON 7

Argumentative essay 1 (Bài luận nghị luận 1)

Tạm khóa

LESSON 8

Argumentative essay 2 (Bài luận nghị luận 2)

Tạm khóa

LESSON 9

Problem/solution essay 1 (Bài luận vấn đề giải pháp 1)

Tạm khóa

LESSON 10

Problem/solution essay 2 (Bài luận vấn đề giải pháp 2)

Tạm khóa

LESSON 11

Summary/respond essay 1 (Bài luận phản biện ý kiến 1)

Tạm khóa

LESSON 12

Summary/respond essay 2 (Bài luận phản biện ý kiến 2)

Tạm khóa

LESSON 13

Pros and cons essay 1 (Bài luận ưu - nhược điểm 1)

Tạm khóa

LESSON 14

Pros and cons essay 2 (Bài luận ưu - nhược điểm 2)

Tạm khóa

LESSON 15

Definition essay 1 (Bài văn định nghĩa 1)

Tạm khóa

LESSON 16

Definition essay 2 (Bài văn định nghĩa 2)

Tạm khóa

Là khóa học thứ tư thuộc lộ trình học viết theo phong cách học thuật, Academic Writing B2 sẽ hướng dẫn người học cách viết đa dạng các thể loại bài luận thông dụng nhất trong tiếng Anh theo phong cách học thuật.

Đối tượng học:

 • Những bạn đã có kiến thức căn bản và muốn tiếp tục phát triển kỹ năng viết. 
 • Những bạn cần ôn lại nhằm củng cố kiến thức về kỹ năng viết.
 • Những bạn có nhu cầu phát triển kỹ năng viết theo phong cách học thuật để chuẩn bị cho những kỳ thi sát hạch quốc tế như IELTS, TOEFL,...

Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm vững các quy tắc xây dựng văn bản theo phong cách học thuật.
 • Nắm vững cấu trúc và quy trình viết đa dạng các thể loại đoạn văn theo phong cách học thuật.
 • Nắm được cấu trúc và quy trình viết một bài luận hoàn chỉnh theo phong cách học thuật.
 • Nắm được cấu trúc và cách viết hai thể loại bài luận căn bản nhất: Bài luận diễn tả quá trìnhbài luận miêu tả.
 • Kiến thức nền (Từ vựng và ngữ pháp) tối thiểu ở mức C1.
 • Kỹ năng đọc hiểu tối thiểu ở mức B2.

Lưu ý: Để biết được chính xác năng lực ngoại ngữ của mình bạn có thể kiểm tra trực tiếp tại trang sau: https://www.voca.vn/ept (Hệ thống kiểm tra và đánh năng năng lực Anh ngữ trực tuyến theo chuẩn Châu Âu)

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Nắm được cấu trúc và cách viết đa dạng các thể loại bài luận thông dụng nhất theo phong cách học thuật.
 • Tạo tiền đề kiến thức cho quá trình viết luận cùng đa dạng các đề tài sau này.

Cấu trúc nội dung khóa học và hướng dẫn

Khóa học bao gồm 16 bài học tập tương ứng với 8 thể loại bài luận thông dụng trong kỹ thuật viết theo phong cách học thuật.

Ở trình độ hiện tại, bạn được mặc định đã nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật viết. Do đó, tiêu chuẩn về chính tả và ngữ pháp được kiểm tra gắt gao yêu cầu bạn cẩn thận với những bài tập viết câu.

Dữ liệu của các bài học và phần kiểm tra sẽ bao gồm nhiều đoạn văn và bài luận yêu cầu bạn vận dụng tốt kỹ năng Đọc - hiểu.

Mỗi thể loại bài luận bao gồm hai bài học tương ứng với hai giai đoạn trong quy trình viết luận:

 • Giai đoạn thứ nhất giúp bạn tìm hiểu về chủ đề, cách viết câu chủ đề, câu điểm lược và lập dàn ý của thể loại.
 • Giai đoạn thứ hai giúp bạn tìm hiểu về cách triển khai ý, viết chi tiết và các sắp xếp các ý để hình thành bài luận hoàn chỉnh.

Phần kiểm tra của từng bài sẽ hướng bạn đến kết quả đầu ra là (1) tạo ra được dàn ý và (2) hình thành được bài luận tiêu biểu tương ứng với từng thể loại.

VOCA khuyến khích bạn vận dụng kiến thức từng bài vào thực tế để tạo cho bản thân một sản phẩm cá nhân song song với kết quả học trên hệ thống.

Thảo luận