Academic Writing C (Topics) banner

ACADEMIC WRITING C (TOPICS)

Bộ bài học bao gồm những chủ điểm giúp bạn phát triển kỹ năng viết với đa dạng các thể loại bài luận và đề tài theo phong cách học thuật.

LESSON 1

Education 1 (Viết về chủ đề giáo dục 1)

Học ngay

LESSON 2

Education 2 (Viết về chủ đề giáo dục 2)

Tạm khóa

LESSON 3

Education 3 (Viết về chủ đề Giáo dục 3)

Tạm khóa

LESSON 4

Economy 1 (Viết về chủ đề kinh tế 1)

Tạm khóa

LESSON 5

Economy 2 (Viết về chủ đề kinh tế 2)

Tạm khóa

LESSON 6

Culture and tourism 1 (Viết về chủ đề văn hóa và du lịch 1)

Tạm khóa

LESSON 7

Culture and tourism 2 (Viết về chủ đề văn hóa và du lịch 2)

Tạm khóa

LESSON 8

Art and entertainment 1 (Viết về chủ đề nghệ thuật và giải trí 1)

Tạm khóa

LESSON 9

Art and entertainment 2 (Viết về chủ đề nghệ thuật và giải trí 2)

Tạm khóa

LESSON 10

Nature and environment 1 (Viết về chủ đề tự nhiên và môi trường 1)

Tạm khóa

LESSON 11

Nature and environment 2 (Viết về chủ đề tự nhiên và môi trường 2)

Tạm khóa

LESSON 12

Health 1 (Viết về chủ đề sức khỏe và y tế 1)

Tạm khóa

LESSON 13

Health 2 (Viết về chủ đề sức khỏe và y tế 2)

Tạm khóa

LESSON 14

Individual and society 1 (Viết về chủ đề con người và xã hội 1)

Tạm khóa

LESSON 15

Individual and society 2 (Viết về chủ đề con người và xã hội 2)

Tạm khóa

LESSON 16

Family 1 (Viết về chủ đề gia đình 1)

Tạm khóa

LESSON 17

Family 2 (Viết về chủ đề gia đình 2)

Tạm khóa

LESSON 18

Technology 1 (Viết về chủ đề công nghệ 1)

Tạm khóa

LESSON 19

Technology 2 (Viết về chủ đề công nghệ 2)

Tạm khóa

LESSON 20

Jobs 1 (Viết về chủ đề việc làm 1)

Tạm khóa

LESSON 21

Jobs 2 (Viết về chủ đề việc làm 2)

Tạm khóa

LESSON 22

Crime and punishment 1 (Viết về chủ đề tội phạm và pháp luật 1)

Tạm khóa

LESSON 23

Crime and punishment 2 (Viết về chủ đề tội phạm và pháp luật 2)

Tạm khóa

LESSON 24

Bar chart (Phân tích biểu đồ cột ngang)

Tạm khóa

LESSON 25

Column chart (Phân tích biểu đồ cột đứng)

Tạm khóa

LESSON 26

Line chart (Phân tích biểu đồ đường)

Tạm khóa

LESSON 27

Pie chart (Phân tích biểu đồ tròn)

Tạm khóa

LESSON 28

Mixed chart (Phân tích biểu đồ kết hợp)

Tạm khóa

LESSON 29

Table (Phân tích bảng số liệu)

Tạm khóa

LESSON 30

Process diagram (Phân tích sơ đồ quá trình)

Tạm khóa

LESSON 31

Map (Phân tích bản đồ)

Tạm khóa

Là khóa học cuối cùng thuộc lộ trình học viết theo phong cách học thuật, Academic Writing C sẽ hướng dẫn người học cách viết và vận dụng đa dạng các thể loại bài luận với những chủ đề thông dụng nhất trong các bài thi yêu cầu kỹ năng viết.

Đối tượng học:

 • Những bạn đã có kiến thức căn bản và muốn tiếp tục phát triển kỹ năng viết. 
 • Những bạn muốn thử sức và nghiên cứu kỹ năng viết ở các đề tài khác nhau.
 • Những bạn có nhu cầu phát triển kỹ năng viết theo phong cách học thuật để chuẩn bị cho những kỳ thi sát hạch quốc tế như IELTS, TOEFL,...

Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm vững các quy tắc xây dựng văn bản theo phong cách học thuật.
 • Nắm vững cấu trúc và quy trình viết đa dạng các thể loại đoạn văn và bài luận theo phong cách học thuật.
 • Kiến thức nền (Từ vựng và ngữ pháp) tối thiểu ở mức C1.
 • Kỹ năng đọc hiểu tối thiểu ở mức B2.

Lưu ý: Để biết được chính xác năng lực ngoại ngữ của mình bạn có thể kiểm tra trực tiếp tại trang sau: https://www.voca.vn/ept (Hệ thống kiểm tra và đánh năng năng lực Anh ngữ trực tuyến theo chuẩn Châu Âu)

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Nắm vững cấu trúc và cách viết đa dạng các thể loại bài luận thông dụng nhất theo phong cách học thuật.
 • Khai thác bài luận học thuật với đa dạng các chủ đề thường gặp nhất trong các bài thi yêu cầu kỹ thuật viết.
 • Tạo tiền đề kiến thức cho quá trình viết luận cùng đa dạng các đề tài sau này.

Cấu trúc nội dung khóa học và hướng dẫn

Khóa học bao gồm 31 bài học tương ứng với hai nhóm chủ đề thông dụng trong kỹ thuật viết theo phong cách học thuật:

Lesson 1 - 23: Bài luận theo 11 chủ đề thông dụng

Mỗi chủ đề bao gồm trung bình hai bài học tương ứng với hai nhóm thể loại bài luận:

 • Bài thứ nhất tập trung giúp bạn khai thác đề tài với văn nghị luận - thể loại bài luận phổ biến nhất.
 • Bài thứ hai giúp bạn khai thác đề tài với các thể loại bài luận phổ biến khác như so sánh - đối chiếu, vấn đề - giải pháp,...

Phần kiểm tra của mỗi bài sẽ hướng bạn đến kết quả đầu ra là (1) lập được dàn ý và (2) hình thành được bài luận tiêu biểu tương ứng với từng thể loại và đề tài.

Lesson 24 - 31: Bài phân thích 8 dạng biểu đồ và số liệu

Mỗi bài học tương ứng với một dạng biểu đồ hoặc số liệu phổ biến và hướng dẫn bạn cách xử lý và cải thiện kỹ thuật viết.

Phần kiểm tra của mỗi bài sẽ hướng bạn đến kết quả đầu ra là (1) lập được dàn ý và (2) hình thành được bài luận tiêu biểu tương ứng với từng thể loại và đề tài.

Lưu ý:

Ở trình độ hiện tại, bạn được mặc định đã nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật viết. Do đó, tiêu chuẩn về chính tả và ngữ pháp được kiểm tra gắt gao yêu cầu bạn cẩn thận với những bài tập viết câu.

Dữ liệu của các bài học và phần kiểm tra sẽ bao gồm nhiều đoạn văn và bài luận yêu cầu bạn vận dụng tốt kỹ năng Đọc - hiểu.

Do tập trung khai thác các đề tài khác nhau, khóa học sẽ giúp bạn khai thác cũng như đánh đố về ngữ nghĩa yêu cầu bạn vận dụng tốt vốn từ vựng.

VOCA khuyến khích bạn vận dụng kiến thức từng bài vào thực tế để tạo cho bản thân một sản phẩm cá nhân song song với kết quả học trên hệ thống.

Thảo luận